Szkolny konkurs multimedialny

Z okazji Światowego Dnia Wody, obchodzonego corocznie 22 marca, w naszej szkole w ramach projektu ekologicznego dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi, miał miejsce szkolny konkurs multimedialny dla uczniów klas 6-8 pt. Czy zasoby wodne na świecie są wyczerpywalne?
Zadaniem uczestników było przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat zasobów wodnych na świecie, która powinna zawierać informacje dotyczące:
– ich charakterystyki;
– prognozy na przyszłość;
– uwzględnić opis trzech regionów klęski ekologicznej.
Prace należało wykonać w programie PowerPoint w rozmiarze od 15 do 20 slajdów. Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca oraz dyplomy i nagrody dla każdego uczestnika konkursu.
W konkursie udział wzięło 6 uczniów, którzy uzyskali następujące lokaty:
1. miejsce – Julia Sztandera, kl. 7A;
2. miejsce – Aleksandra Betka, kl. 7A;
3. miejsce – Amelia Czerniak, kl. 6C;
• wyróżnienie – Franciszek Płaczek, kl. 7A;
• wyróżnienie – Filip Czerniak, kl. 8A;
• wyróżnienie – Klaudia Ogrodniczak, kl. 7A.

Organizatorami konkursu byli p. Anna Dura-Gędek i p. Piotr Sarowski.

Skip to content