„Świat widziany przez różowe okulary”

W piątek 12 marca 2021 r., w ramach innowacji pedagogicznej prowadzonej w klasie IIIa, odbyły się warsztaty pt. „Świat widziany przez różowe okulary”. Najpierw uczniowie wysłuchali opowiadania czytanego przez p. Iwonę Bereś, a później wypowiadali się na temat jego treści. Następnie w grupach tworzyli własną wersję wiersza „Okulary” Juliana Tuwima. Kiedy prezentowali swoją twórczość, śmiechu było co niemiara. Na zakończenie każdy uczestnik, według własnej inwencji twórczej, wykonał „okulary marzeń”. Uczniowie bawili się świetnie, co potwierdzają zamieszczone zdjęcia.

Skip to content