Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

„Świadomość i znajomość prawa to niezwykle ważne kwestie w naszym życiu i należy je wdrażać już od najmłodszych lat” – uważa sędzia Anna Maria Wesołowska, która od dawna uczestniczy w procesie szerzenia świadomości prawnej dzieci i  młodzieży. „Nic nie dzieje się bez przyczyny” to temat, na który rozmawiała z uczniami podczas spotkania zorganizowanego przez Wójta Gminy Osjaków, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Osjakowie oraz naszą szkołę.
25 października 2017r. odbył się cykl spotkań edukacyjno-profilaktycznych z sędzią Anną Marią Wesołowską. W pierwszym spotkaniu uczestniczyły najmłodsze grupy wiekowe – przedszkolaki i klasy 1-3, w drugim oddziały 4-7, w trzecim uczniowie klas II i III gimnazjum. Wszystkie spotkania dotyczyły tematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Podczas wykładu poruszane były sprawy związane z przestępczością nieletnich i odpowiedzialnością prawną za czyny karalne. Pani sędzia w bardzo ciekawy sposób opowiadała o swoich doświadczeniach zawodowych. Rozmawiała również z uczniami o nowych zagrożeniach, między innymi o cyberprzemocy, o zbyt wczesnej inicjacji seksualnej. Poruszyła także temat legalizacji narkotyków miękkich. Opowiadała historie z sali sądowej, które szczególnie zapadły jej w pamięć. Wszyscy wiemy, że nieznajomość prawa nie chroni nas przed konsekwencjami za popełnione czyny, dlatego Sędzia postanowiła uświadomić nam, jakie zachowania mogą zaprowadzić na ławę oskarżonych. Mówiła o demoralizacji, która zaczyna się od podziwu dla złych czynów, o braku szacunku dla siebie oraz dla drugiego człowieka. Namawiała, by przerywać zmowę milczenia, by przełamywać złe zasady i nie ukrywać problemów. Nauczycielom Anna Maria Wesołowska doradziła wprowadzenie w każdej szkole tzw. „kącików prawnych”, zachęcała do poruszania zagadnień związanych z prawem na lekcjach wychowawczych i zaleciła organizowanie profilaktycznych wycieczek do sądów. Mamy nadzieję, że spotkanie dało do myślenia wielu młodym ludziom. Ten wykład zostanie w naszej pamięci do końca życia.
Ostatnia część konferencji poświęcona była dla rodziców, nauczycieli, pracowników pomocy społecznej, służb porządkowych, jednostek samorządowych oraz zainteresowanych mieszkańców. Pani Sędzia apelowała do wszystkich, by jak najwięcej osób zabierało głos i angażowało się na rzecz innych, aby zło i patologia nie stały się powszechnie akceptowane. Podkreślała również ogromne znaczenie roli rodziny w każdym aspekcie życia młodego człowieka.

 

Dodaj komentarz

Skip to content