Spotkanie nt. odpowiedzialności prawnej nieletnich

12 lutego 2020 roku uczniowie siódmych i ósmych klas uczestniczyli w spotkaniu z policjantką Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu. Podczas spotkania młodzież została zapoznana z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim przejawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Policjantka wyjaśniła także, jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie oraz omówiła konsekwencje popełniania czynów zabronionych i przestępstw, takich jak: kradzież, rozbój, pobicie, posiadanie i handel narkotykami, picie alkoholu, itp.

Skip to content