Spotkanie funkcjonariuszki policji z rodzicami uczniów szóstych klas

14 września 2023 roku podczas wywiadówki odbyło się spotkanie funkcjonariuszki policji z rodzicami uczniów szóstych klas.
W trakcie spotkania policjantka przybliżyła rodzicom zasady odpowiedzialności w świetle nowej ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z 2022 roku, omówiła zagadnienia związane z zagrożeniami w świecie wirtualnym i przedstawiła najczęściej występujące przypadki łamania przepisów prawa przez młodzież. Zapoznała rodziców ze specjalistyczną walizką profilaktyczną, aby byli świadomi, z jakimi środkami odurzającymi młodzi ludzie mają do czynienia w powiecie wieluńskim. Ponadto wskazała miejsca i numery telefonów, gdzie można uzyskać konkretną pomoc i wsparcie w poszczególnych przypadkach.

Skip to content