Ślubowanie pierwszoklasistów

Dzień 25 października 2018 roku w naszej szkole był bardzo ważnym dniem dla najmłodszych uczniów. W tym dniu odbyła się bowiem uroczystość ślubowania i pasowania pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie.
Uczniowie klas pierwszych przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, tańca, wytrwale ćwiczyli podczas prób pod okiem swoich wychowawczyń – p. Marioli Leś i p. Wioletty Podórniak.
Wreszcie nadszedł oczekiwany czas pasowania. Uroczystość poprowadziły uczennice klasy piątej – Aleksandra Buc oraz Oliwia Olewińska. Na wstępie powitały zaproszonych gości m.in. p. Jarosława Trojana – Wójta Gminy Osjaków, p. Jana Zatwarnickiego –  Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Osjakowie, ks. Marka Ptaka – Proboszcza Parafii w Osjakowie, p. Elżbietę Muszyńską – dyrektor Publicznego Przedszkola w Osjakowie, p. Ewę Wieczorek – kierownik GOPS w Osjakowie, p. Barbarę Domagałę – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie, p. Mirosławę Kłobus – dyrektor GOK w Osjakowie, przewodniczącą Rady Rodziców – p. Iwonę Półgrabię, dzieci z oddziału przedszkolnego, uczniów klas drugich i klasy trzeciej wraz z wychowawcami oraz rodziców.
Pierwszoklasiści rozpoczęli swoją uroczystość od odtańczenia poloneza wzbudzając aplauz wśród zgromadzonej publiczności. Następnie odezwał się duszek naszej super szkoły (w tej roli wystąpiła Maria Urbańska). Jak sam przyznał jest bardzo wesoły, w nocy raczej leniuchuje, ale za dnia wszystkie dzieci obserwuje. Dziś chciał się przekonać, czy pierwszoklasiści są już przygotowani do szkoły. Odpowiadając na pytania duszka dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Wykazały się również wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny Polski i znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze wywołały wzruszenie u rodziców. O oprawę muzyczną uroczystości zadbała p. Ewa Drewicz, a scenografię pomogły przygotować p. Aneta Pierzyna oraz p. Agnieszka Kukuł.
Po odśpiewaniu hymnu, w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszoklasiści ślubowali m.in. być dobrymi uczniami i Polakami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Hanna Kołodziej dokonała symbolicznego pasowania na ucznia dotykając dużym ołówkiem – jak czarodziejską różdżką ramion pierwszoklasistów, a przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Kinga Półgrabia – dokonała pasowania na koleżankę i kolegę. Tym samym do społeczności uczniowskiej przyjęto 39 dzieci z klas Ia oraz Ib. Następnie pani dyrektor przy współudziale pani wicedyrektor Katarzyny Wojcieszek wręczyła uczniom pamiątkowe dyplomy. Teraz nadeszła kolej na wręczenie kolorowych rożków pełnych słodkości od rodziców i upominków od starszych kolegów. Uroczystość zakończyła się przy zorganizowanym przez rodziców słodkim poczęstunku. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci pierwszoklasistów.

Dodaj komentarz

Skip to content