Ślubowanie pierwszoklasistów

20 października 2022 r. to bardzo ważny dzień w naszej szkole. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym uczniowie klas pierwszych ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Uroczyste ślubowanie było połączone z równie ważnym wydarzeniem – została oficjalnie przekazana do użytku nasza szkolna kuchnia, która została wyremontowana w ramach Rządowego Projektu „Posiłek w szkole i w domu”.
W tym niezwykłym dniu zaszczycili nas swoją obecnością licznie zaproszeni goście: pan Waldemar Flajszer – Łódzki Kurator Oświaty, pan Cezariusz Mostowski – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu, Pani Barbara Kochanowska – Starszy Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu, Pani Dorota Więckowska – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Dyrektor Biura Posła na Sejm RP Piotra Polaka, Pan Andrzej Chowis – Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pan Waldemar Borczyk – Radny Powiatu Wieluńskiego, Pani Grażyna Ryczyńska – Radna Powiatu Wieluńskiego, Pan Krzysztof Dziuba – Wicestarosta Wieluński, Pan Jarosław Trojan – Wójt Gminy Osjaków, Pani Renata Kostrzycka – Zastępca Wójta Gminy Osjaków, Pani Sylwia Walczak – Przewodnicząca Rady Gminy Osjaków, Radni Rady Gminy Osjaków: Pani Bronisława Felusiak, Pani Urszula Czerniak, Pan Jarosław Drutowski, Pan Zenon Drutowski, Pan Robert Rabenda, Ksiądz Marek Ptak – Proboszcz Parafii p.w. Św. Kazimierza Królewicza w Osjakowie, Pani Elżbieta Muszyńską – Dyrektor Publicznego Przedszkola w Osjakowie, Pani Ewa Wieczorek – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osjakowie, Pani Mirosława Kłobus – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie, Pani Edyta Tokarek – Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Bogusława Łaz-Wróbel – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców, Dyrekcja naszej szkoły – Pani Hanna Kołodziej oraz Pani Katarzyna Wojcieszek, dzieci z oddziału przedszkolnego, uczniowie klas drugich i klas trzecich wraz z wychowawcami, a także licznie zebrani rodzice naszych pierwszoklasistów.
Podczas występów uczniowie klas 1 a oraz 1 b wspólnie zaprezentowali swoje zdolności recytatorskie, taneczne i wokalne. Program artystyczny przygotowany został pod kierunkiem wychowawczyń p. Magdaleny Kowalczyk i p. Ireny Ciani. Uczniowie udowodnili w nim, że zasługują w pełni na miano uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie. Występom dzieci towarzyszyły uśmiechy oraz gromkie brawa.
Po występach artystycznych w niezwykle podniosłej atmosferze pierwszoklasiści ślubowali na sztandar szkoły. Następnie aktu pasowania na ucznia dokonał Łódzki Kurator Oświaty pan Waldemar Flajszer, a przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Wiktoria Tokarek dokonała pasowania na koleżankę i kolegę. Pani dyrektor Hanna Kołodziej oraz pani wicedyrektor Katarzyna Wojcieszek wręczyły uczniom pamiątkowe dyplomy. Od tej chwili stali się oni nowymi członkami naszej wielkiej szkolnej rodziny!
Dopełnieniem uroczystości było przekazanie pierwszakom upominków przygotowanych przez rodziców. O pierwszoklasistach pamiętali również uczniowie oddziału przedszkolnego oraz klas drugich i trzecich, którzy wspólnie ze swoimi wychowawczyniami przygotowali dla młodszych kolegów upominki. Dodatkową niespodzianką były też podarunki, które dzieci otrzymały od zaproszonych gości. Całość dopełnił słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Ta szkolna uroczystość dostarczyła pierwszakom niezapomnianych przeżyć, rodzicom wiele wzruszeń, nauczycielom dumy i radości z nowo przyjętych uczniów. Rodzicom gratulujemy wspaniałych dzieci, a pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły.
Po uroczystym ślubowaniu pierwszoklasistów przybyli goście wraz z dyrekcją szkoły udali się do budynku szkolnego przy ul. Częstochowskiej, gdzie uroczyście została przecięta wstęga w wyremontowanej kuchni. Nasza szkoła otrzymała wsparcie w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach dofinansowania został przeprowadzony generalny remont zaplecza gastronomicznego oraz zakup nowych mebli gastronomicznych, sprzętu AGD oraz niezbędnego wyposażenia kuchni. Wsparcie finansowe w znaczny sposób poprawi standard funkcjonowania obecnej stołówki i kuchni.

Skip to content