Rajdy rowerowe

W naszej szkole cały czas trwa program edukacji ekologicznej „Woda źródłem życia”. W ramach jego realizacji odbyły się w sumie trzy rajdy rowerowe. Ich uczestnicy wykazali się niemałą kondycją fizyczną, aczkolwiek nie wszyscy. Należy uczciwie przyznać, że opiekunowie też mieli chwilowe problemy przy podjazdach na kolejną górkę.
Podczas tych rajdów uczniowie zostali zapoznani z różnymi faktami i ciekawostkami przyrodniczo – ekologicznymi najbliższej okolicy. Pomógł w tym p. Krzysztof Kierniakiewicz z Sieradzkich Parków Krajobrazowych. Ważnym punktem było również przypomnienie uczniom zasad bezpiecznego wypoczynku przez pracowników Policji.
A teraz najważniejsze atrakcje wszystkich rajdów:
– Krzeczowski Przełom Warty,
– pomnik przyrody „Źródło Św. Floriana” (ZPK);
– Osjakowski Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy,
– rezerwat leśny „Hołda” (PKMWiW),
– elementy budowy doliny rzecznej,
– zwierzęta wodne.
Na zakończenie rajdów odbyły się konkursy, których pytania były związane z treścią merytoryczną realizowaną podczas ich trwania. Uczniowie zdobyli nagrody w postaci gier planszowych, drobnego sprzętu elektronicznego i szkolnego.

Skip to content