Próbna ewakuacja

Dnia 15 czerwca 2018r. w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Po usłyszeniu sygnału alarmowego uczniowie, nauczyciele, dyrekcja oraz pracownicy administracji i obsługi zachowując zasady bezpieczeństwa szybko i sprawnie oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi opuścili budynek szkoły i udali się na miejsce zbiórki, którym było boisko szkolne. Na boisku nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację – pani dyrektor Hannie Kołodziej. Okazało się, że brakuje jednego z uczniów. Do zadań strażaków należało: zabezpieczenie miejsca zdarzenia, odnalezienie zaginionej osoby i przekazanie jej ratownikom, a następnie ugaszenie źródła pożaru. Organizatorzy zadbali o „realne” warunki pożarowe i w związku z tym pomieszczenia szkoły zostały zadymione. Przebieg ćwiczeń nadzorowały jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Osjaków. Atrakcją dla uczniów była demonstracja udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w pożarze oraz specjalne pokazy sprzętu ratowniczego w akcji, które uczniowie mogli obserwować na stadionie sportowym.

Dodaj komentarz

Skip to content