Pożegnanie absolwentów 2021

Każdego roku w kalendarz uroczystości szkolnych wpisuje się ważne wydarzenie, jakim jest pożegnanie ostatnich klas. Choć przeżywane co roku, zawsze zyskuje swój niepowtarzalny charakter. Te ostatnie chwile w szkole podstawowej absolwenci przeżywali wspólnie z zaproszonymi gości, wśród których byli: pani Sylwia Walczak – Przewodnicząca Rady Gminy Osjaków, pan Jarosław Trojan – Wójt Gminy Osjaków, pani Renata Kostrzycka – Zastępca Wójta, pani Edyta Tokarek – Przewodnicząca Rady Rodziców, Dyrekcja naszej szkoły – pani Hanna Kołodziej i pani Katarzyna Wojcieszek, nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice. Na początku uroczystości uczniowie klas ósmych przekazali sztandar Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie młodszym koleżankom oraz kolegom. Następnie pani dyrektor Hanna Kołodziej wręczyła świadectwa z wyróżnieniem najlepszym uczniom, a wychowawcy pozostałym absolwentom. Były również listy gratulacyjne oraz podziękowania dla rodziców, którzy swoją pracą wspierali wychowawców w różnego rodzaju przedsięwzięciach i uroczystościach. Pani dyrektor wręczyła także tytuł „Lidera Ósmoklasisty” Oldze Barańskiej, która uzyskała najwyższą średnią ocen na koniec roku szkolnego. Były również przyznane stypendia naukowe, stypendia sportowe, statuetki za wyjątkowe zaangażowanie i pracę na rzecz środowiska szkolnego, nagrody za wolontariat, pracę w samorządzie szkolnym. Długo można byłoby wymieniać nagrodzonych i wyróżnionych uczniów. Uczniowie klas siódmych pożegnali swoich starszych kolegów upominkami. Na koniec uroczystości absolwenci przekazali „Księgę Darów” przedstawicielom klas siódmych i pożegnali nauczycieli, pracowników szkoły oraz młodszych kolegów oraz koleżanki przepięknie wykonanym polonezem, piosenkami i układem tanecznym. Nie zabrakło wzruszeń, ukradkiem ocieranych łez. Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie kwiatów dyrekcji, wychowawcom oraz nauczycielom i pozostałym pracownikom. Absolwentom życzymy wielu sukcesów, a przede wszystkim wiary w swoje możliwości na dalszych etapach swojej edukacji.

Skip to content