Powrót uczniów klas 1-3 do nauki stacjonarnej

Informujemy, że od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas 1-3 rozpoczynają naukę w formie stacjonarnej, w szkole według planu, który obowiązywał dotychczas.
Uczniowie klas 4-8 nadal uczą się w sposób zdalny zgodnie z planem.
Powrót uczniów do szkoły odbywa się w ścisłym reżimie sanitarnym. Do szkoły przychodzą tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych (np. gorączka, kaszel, katar).

Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną ochronę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły (szatnie, korytarze, łazienki) oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Świetlica i stołówka szkolna funkcjonuje bez zmian. Dojazd do szkoły według harmonogramu zamieszczonego poniżej:

Harmonogram dowozów i odwozów obowiązujący od 18 stycznia 2021 r.
TRASA I – przywozy
– Kuźnica Strobińska – przystanek PKS – godz. 7.05
– Chorzyna – przystanek PKS – godz. 7.10
– Chorzyna – przystanek koło p. Zająca – godz. 7.15
– Chorzyna – przystanek koło szkoły – godz. 7.20
– Krzętle – godz. 7.25
– Zofia – godz. 7.30
– Kuźnica Ługowska – koło krzyża – godz. 7.35
– Kuźnica Ługowska – koło p. Borczyka – godz. 7.40
– Gabrielów – godz. 7.45

TRASA I – odwozy
– godz. 12.45 – Kuźnica Strobińska – Chorzyna – Krzętle – Zofia – Kuźnica Ługowska – Gabrielów

TRASA II – przywozy
– Skaleniec – godz. 6.45
– Walków – godz. 6.50
– Borki Walkowskie – godz. 6.55
– Czernice – koło remizy OSP – godz. 7.00
– Kolonia Dąbrowice – godz. 7.05
– Dolina Czernicka – godz. 7.10
– Jasień – godz. 7.15
– Nowa Wieś – godz. 7.20
– Raduczyce – godz. 7.25
– Kolonia Raducka – godz. 7.30
– Raducki Folwark – godz. 7.35
– Józefina – godz. 7.40
– Stanisławów – godz. 7.45

TRASA II – odwozy
– godz. 12.45 – Raduczyce – Kolonia Raducka – Raducki Folwark – Józefina – Stanisławów – Nowa Wieś – Jasień – Dolina Czernicka – Kolonia Dąbrowice – Czernice – Borki Walkowskie – Walków – Skaleniec

Skip to content