Powiatowy Konkurs Recytatorski

W czwartek 27 lutego 2020 r. uczennice naszej szkoły wzięły udział w Powiatowym Konkursie Recytatorskim z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, który odbył się w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu. Był to konkurs adresowany do uczniów klas I-III szkoły podstawowej. W związku z tym, że każdą szkołę mogły reprezentować tylko trzy osoby, najpierw musiały odbyć się eliminacje szkolne. W ich wyniku na konkurs wytypowane zostały trzy uczennice: Aleksandra Gajda z klasy IIIb, Zofia Prusińska z IIb i Aleksandra Chodak z klasy IIa. W konkursie wzięło udział dwadzieścioro ośmioro dzieci ze szkół podstawowych powiatu wieluńskiego. Jak powiedziała przewodnicząca jury, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu, poziom konkursu był bardzo wysoki. Dlatego też wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami oraz książkami. Ponadto Zosia Prusińska z klasy IIb „wyrecytowała” dla siebie i naszej szkoły III miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zarówno Zosi jak i pozostałym uczestniczkom.

Skip to content