Podsumowanie innowacji pedagogicznej „Ocalić od zapomnienia”

22 czerwca 2022 r. nastąpiło podsumowanie innowacji pedagogicznej „Ocalić od zapomnienia”, której głównym celem było zapoznanie z przejawami twórczości ludowej w naszym regionie, poznanie twórców ludowych mieszkających w naszej gminie oraz zapoznanie z ich dorobkiem artystycznym oraz kultywowanie twórczości ludowej. W trakcie trwania innowacji uczniowie uzdolnieni plastycznie spotykali się z twórcami ludowymi i pod ich kierunkiem wykonywali różne prace plastyczne, głownie z dziedziny szydełkowania i haftu. W trakcie ostatniego spotkania uczennice przeprowadziły wywiady z twórczyniami ludowymi. Ich celem było poznanie dorobku artystycznego oraz jego udokumentowanie. Panie zaprezentowały również swoje prace (była to tylko niewielka ich część), a także opowiedziały o początkach swojej przygody z twórczością ludową.
W projekcie uczestniczyło 7 uczennic z klas siódmych, a nad całością czuwały – p. Aneta Pierzyna i p. Iwona Nowak.
Serdecznie dziękujemy twórczyniom ludowym: pani Teresie Nawojskiej, pani Genowefie Borek oraz pani Lidii Tyce za przekazaną wiedzę i umiejętności oraz pani Mirosławie Kłobus – dyrektorowi GOK w Osjakowie za owocną współpracę.
Skip to content