Ważny komunikat!

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
W naszej szkole 12 i 13 marca br. oddział przedszkolny i szkoła zapewniają jedynie opiekę nad przedszkolakami i uczniami bez prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.Od 16 do 25 marca br. szkoła i oddział przedszkolny będą zamknięte.

Proszę na bieżąco przeglądać dziennik elektroniczny i stronę szkoły, ponieważ będą w nich umieszczane aktualne informacje.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Hanna Kołodziej

Skip to content