Olimpiada zdrowego stylu życia PCK

15 grudnia 2017r. odbyła się Olimpiada promocji zdrowego stylu życia PCK – etap rejonowy.
Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez: rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną;
prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia;
inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.

Patrycja Brzozowska – uczennica kl. IIIb gimnazjum zajęła I miejsce w etapie rejonowym olimpiady. Ogromne gratulacje!

Dodaj komentarz

Skip to content