Od ekologii do edukacji ekologicznej

W ramach realizacji Programu Edukacji Ekologicznej pn. „Eko-uczniowie w Osjakowie” (dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi) zorganizowano w naszej szkole zajęcia dla uczniów klas I-III. Zajęcia te były prowadzone przez p. Wandę Pogorzelską, pracownika Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego OT SPK. Tematem przewodnim zajęć było hasło: „Od ekologii do edukacji ekologicznej”. Uczniowie poznali podstawowe zagadnienia związane z ekologią oraz ochroną gatunkową roślin i zwierząt. Korzystając z „ptasiej tablicy” uczyli się rozpoznawać dźwięki ptaków.

 

Dodaj komentarz

Skip to content