Nowa forma organizacji pracy

W związku z zaistniałą sytuacją epidemii w kraju, na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzamy w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie nową formę organizacji zajęć, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość od 25.03.2020 r. do 10.04.2020 r.
Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Rodziców proszę o wyrozumiałość i cierpliwość.
Równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie możliwości psychofizycznych dzieci jest dla nas priorytetem. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Dziękuję za dotychczasową współpracę.
Po pierwszych dniach pracy w formie nauczania zdalnego musimy przyznać, że z nowym wyzwaniem sobie poradziliśmy.
Praca ucznia i nauczyciela ma inny charakter, dlatego musimy wszyscy wykazać się dużą odpowiedzialnością. W trosce nie tylko o siebie, ale też o innych powinniśmy zadbać o współpracę w zakresie odczytywania i odbierania informacji przekazywanych przez nauczyciela i dyrekcję szkoły.

Pozostajemy do dyspozycji Państwa także w innym zakresie: np. uzyskanie zaświadczeń. Prosimy o informację na nr tel. (43) 842 33 17 lub e-mail sp.osjakow@wp.pl Przygotujemy stosowny dokument i wyślemy go pocztą.

W przypadku problemów z zalogowaniem się do systemu Librus prosimy o kontakt z administratorem: tel. (43) 842 33 17, Magdalena Kowalczyk – 660 730 759, Joanna Adamkowska 695 599 054, Anna Jendrzycka 694 694 177.
W przypadku pytań i wątpliwości pozostajemy do dyspozycji: Hanna Kołodziej – 693 830 902 , hanna-kolodziej@wp.pl, Katarzyna Wojcieszek – 609 477 727, kwoj@vp.pl

Życzymy zdrowia, siły do pokonywania trudności i wierzymy, że uda nam się przetrwać ten trudny czas.

Hanna Kołodziej – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie

Skip to content