„Noc w szkole” – klasy drugie

„Noc w szkole” to wydarzenie, na które wielu uczniów bardzo czeka. Tym razem z 8 na 9 października 2021 r. noc w szkole spędzili chętni uczniowie z klas drugich. Na uczniów czekały przygotowane przez wychowawców i opiekunów gry i zabawy oraz jesienne zadania, podczas których mogli wykazać się zręcznością, wiedzą, a także kreatywnością i pomysłowością. Głównym zadaniem zabaw było pokazanie dzieciom, że najbardziej owocne jest wspólne działanie, wszystkich razem, i aby wykonać zadanie, potrzebna jest współpraca. Po kolacji przyszedł czas na „piżamowy pokaz mody” oraz „piżamową” dyskotekę. Pomimo olbrzymiej ilości energii, którą dzieci „przyniosły” ze sobą na tę imprezę, po takich przeżyciach wszyscy pozasypiali! Warto dodać, że dla niektórych uczniów była to pierwsza noc poza domem!
Wszyscy byli bardzo zadowoleni i opuszczali szkołę z uśmiechem oraz pytaniem – „Kiedy następna noc w szkole?”.

Skip to content