Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglo i Niemieckojęzycznych

22 marca 2018r. odbył się w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie finał Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglo i Niemieckojęzycznych. Pomysłodawczyniami i organizatorkami konkursu były nauczycielki języków obcych – p. Magdalena Betka i p. Edyta Woźniak.
Do udziału zaproszeni zostali uczniowie klas VI-VII oraz II i III gimnazjum wykazujący zainteresowanie Anglią i Szwajcarią. Do pierwszego – szkolnego etapu przystąpiło 30 uczniów z naszej szkoły, z których wyłoniono trzech zdobywców największej ilości punktów: Patrycję Brzozowską (klasa IIIB gimnazjum), Dawida Zygmunta (klasa IIB gimnazjum) oraz Macieja Franelaka (klasa VII).
W międzyszkolnych zmaganiach wzięło udział po trzech uczniów z: KSP w Czernicach, KSP w Drobnicach, SP w Łaszewie, SP w Mierzycach, SP w Osjakowie, SP nr 2 w Wieluniu i SP w Wierzchlesie.
Uczniowie rozwiązywali test składający się z 30 pytań -15 z nich dotyczyło tematyki związanej z Anglią i Londynem, a w pozostałych sprawdzano wiedzę z zakresu Szwajcarii.
Zwycięzcy konkursu:
1. Jerzy Dudek – SP nr 2 w Wieluniu
2. Patrycja Brzozowska – SP w Osjakowie
3. Damian Sazon – SP nr 2 w Wieluniu
Pani wicedyrektor Katarzyna Wojcieszek wręczyła wszystkim uczestnikom finału i ich opiekunom dyplomy z podziękowaniami za przystąpienie do konkursu. Laureaci otrzymali oprócz dyplomów atrakcyjne nagrody rzeczowe (gadżety do słuchania muzyki i zestawy długopisów).
Wszystkim uczestnikom dziękujemy jeszcze raz za zaangażowanie i zapraszamy na kolejną edycję już za rok!

Dodaj komentarz

Skip to content