Konkurs Wiedzy o Krajach Anglo i Niemieckojęzycznych

13 maja 2019r. odbyła się kolejna edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglo i Niemieckojęzycznych. Organizatorami konkursu byli nauczyciele języków obcych: p. Edyta Woźniak, p. Magdalena Betka i p. Michał Górnicki.
Celem nadrzędnym konkursu było zachęcenie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy o krajach angielskiego i niemieckiego obszaru językowego, a w szczególności poszerzenie i sprawdzenie wiedzy o Anglii i Niemczech. Spotkanie miało także na celu rozwijanie współpracy między szkołami, motywowanie do nauki języków obcych oraz propagowanie zdrowej rywalizacji między uczestnikami.
W tegorocznym konkursie wzięli udział uczniowie z Konopnicy, Łaszewa, Mierzyc, Wielunia i Osjakowa. 3-osobowe drużyny z każdej szkoły zmagały się z pytaniami z zakresu historii, geografii, znajomości najsłynniejszych budowli, zabytków oraz sławnych osób z Anglii i Niemiec. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą oraz wolą walki.
Ostatecznie zwyciężyła drużyna ze szkoły w Mierzycach, II miejsce zajęli uczniowie ze SP nr 2 w Wieluniu, a III z Konopnicy.  Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy za rok.

Skip to content