Konkurs plastyczny „Zdrowie dla wszystkich”

Uczennice z naszej szkoły: Aleksandra Buc, Aleksandra Betka, Wiktoria Kempa, Wiktoria Nykiel i Julia Sztandera brały udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Oddział Rejony PCK w Wieluniu pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich”. Celem konkursu było kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie i wykonanie w formie plastycznej plakatu promującego zdrowie w środowisku lokalnym w zakresie zdrowego stylu życia (zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom od nikotyny, alkoholu i narkotyków, przestrzegania zasad higieny).
Uczennica klasy IVb Aleksandra Buc uzyskała w tym konkursie pierwsze wyróżnienie.

Dodaj komentarz

Skip to content