Konkurs ortograficzny dla klas trzecich

Jedną z tradycji naszej szkoły jest coroczny konkurs ortograficzny dla klas trzecich. Zainteresowani uczniowie mogą wziąć w nim udział i sprawdzić swoje umiejętności z zakresu ortografii . W tym roku szkolnym konkurs odbył się 12 kwietnia. Wzięło w nim udział piętnaścioro dzieci z klas trzecich. Otwarcia dokonała dyrektor szkoły p. Hanna Kołodziej. Zadania konkursowe nie sprawiły uczestnikom większych trudności, choć oglądając zdjęcia z przebiegu konkursu można zauważyć momenty, w których widać ich zafrasowane miny. Świadczy to tylko o tym, że podeszli do konkursu z wielką odpowiedzialnością i chcieli wykonać zadania jak najlepiej. Po sprawdzeniu prac i przeliczeniu punktów komisja konkursowa w składzie: p. Mariola Leś i p. Iwona Bereś, wyłoniła trzech laureatów. Są nimi:
I miejsce – Tomasz Tokarek z klasy 3 b
II miejsce – Oliwia Kowalczyk z klasy 3 a
III miejsce – Jan Wróbel z klasy 3 b
Organizatorzy konkursu: p. Iwona Bereś, p. Agnieszka Kukuł, p. Mariola Leś gratulują laureatom oraz wszystkim uczestnikom wiedzy i umiejętności.

Skip to content