Konferencja edukacyjna

W dniu 22 marca 2024 r. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie odbyła się Konferencja edukacyjna dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu.
Spotkanie poprowadziła pani Barbara Kochanowska – starszy wizytator oraz pani Magdalena Skoczylas – wizytator Delegatury w Sieradzu. Na początku głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Osjaków – pan Jarosław Trojan. Podczas konferencji konsultant CREWŁ – pani Ewa Ruszkowska wygłosiła prelekcję pt. „Standardy ochrony małoletnich” – przygotowanie i wcielenie w życie procedur w związku z nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw – art. 7 pkt 6, która weszła w życie 15 lutego 2024 r., natomiast pani Bożena Michalska – psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach przedstawiła referat pt. „Profilaktyka zażywania środków psychoaktywnych przez uczniów”. Warsztaty dla dyrektorów „Wirtualne światy, realne umiejętności’ poprowadził trener TIK – pan Adrian Wojcieszek.
Podczas konferencji zaprezentowali się również nasi uczniowie w krótkiej części artystycznej. Spotkanie było także okazją do pokazania zajęć z uczniami, podczas których wykorzystany został dywan interaktywny, roboty Dash oraz okulary VR. Pomoce te zostały pozyskane w ramach projektów zewnętrznych.

Skip to content