Koncert profilaktyczny „Możesz tylko stracić”

21 marca 2019r. odbył się się w naszej szkole koncert profilaktyczny pod hasłem: „MOŻESZ TYLKO STRACIĆ”. Uczestniczyli w nim uczniowie klas VI-VIII oraz gimnazjum. Na szkolnej scenie zaprezentował się Arkadiusz Zawiliński z Gorlic – muzyk, gitarzysta, który czynnie włączył się w nurt ruchu abstynenckiego oraz profilaktyki skierowanej do młodzieży. W trakcie spotkania mówił o potrzebie wzorców, wpływie grupy rówieśniczej na jednostkę, o niebezpieczeństwie uzależnień oraz o dużej roli pasji w życiu każdego człowieka. Zachęcał do dyskusji na temat zainteresowań młodych ludzi oraz zagrożeń we współczesnym świecie. Mówił także o trudnej sztuce przepraszania. W trakcie spotkania prezentował swoje utwory muzyczne: „Droga jest w nas”, „Własna mapa kraju”, „Bieda, że aż piszczy”.
Koncert odbył się w dzięki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osjakowie.

Skip to content