Każdy ma w sobie coś, co może dać innym – promocja idei wolontariatu wśród czwartoklasistów

4 października 2022 roku grupa wolontariuszy wraz z opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariusza przeprowadziła z uczniami czwartych klas zajęcia na temat wolontariatu w naszej szkole.
Podczas spotkania wolontariusze zapoznali młodszych kolegów i koleżanki z działaniami podejmowanymi w szkole i w środowisku lokalnym w ramach pracy wolontarystycznej oraz zachęcali do bezinteresownej pracy poprzez wstąpienie do klubu wolontariusza, który od kilku lat działa w naszej szkole.
Mamy nadzieję, że czwartoklasiści będą chcieli odkrywać swoje pasje i zainteresowania, a klub wolontariusza pozyska twórcze osoby, które są chętne do działań na rzecz osób potrzebujących naszej pomocy i wsparcia.

Skip to content