Kampania społeczna „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”

Nasza szkoła przyłączyła się do kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie” zorganizowanej przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci
i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Visus Supremus.
W październiku 2021 roku uczniowie klasy 4 a i 5 a uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pedagoga szkolnego w na temat potrzeb i możliwości osób, które nie widzą lub widzą słabo.
Przeprowadzona inicjatywa miała na celu przygotowanie uczniów do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Skip to content