Informacja dotycząca rozpoczęcia roku szkolnego

Informujemy, że ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną nie odbędzie się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego. W dniu 1 września 2020 r. o godz. 9.00 spotkania uczniów poszczególnych klas z wychowawcami będą odbywały się według następującego harmonogramu:
– dzieci z oddziału przedszkolnego – dwie grupy z wychowawcami – p. Agnieszką Surlej i p. Malwiną Domagałą – sala gimnastyczna przy ul. Częstochowskiej
– uczniowie klas pierwszych z wychowawcami – p. Jolantą Nowak i p. Marleną Olbińską – hala sportowa przy ul. Wieluńskiej
W budynku przy ul. Częstochowskiej:
kl. 2A wych. p. Irena Ciania – sala nr 23
– kl. 2B wych. p. Magdalena Kowalczyk – sala nr 24
– kl. 3A wych. p. Mariola Leś – sala nr 11
– kl. 3B wych. p. Wioletta Podgórniak – sala nr 13
– kl. 4A wych. p. Piotr Sarowski – sala nr 26
– kl. 4B wych. p. Iwona Nowak – sala nr 25

W budynku przy ul. Wieluńskiej:
– kl. 5A wych. p. Robert Rabenda – sala informatyczna
– kl. 6A wych. p. Magdalena Betka – sala polonistyczna
– kl. 6B wych. p. Karolina Kempa – sala historyczna
– kl. 6C wych. p. Dorota Gadomska – sala fizyczno-chemiczna
– kl. 7A wych. p. Ewa Drewicz – sala języka angielskiego
– kl. 7B wych. p. Michał Górnicki – sala geograficzno-biologiczna
– kl. 7C wych. p. Aneta Pierzyna – sala sztuki
– kl. 8A wych. p. Elżbieta Kita – sala religijna
– kl. 8B wych. p. Aleksandra Biegańska – sala matematyczna

WAŻNE: W spotkaniach klas 2-8 uczestniczyć mogą wyłącznie sami uczniowie. Natomiast dzieciom z oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej może towarzyszyć tylko jeden z rodziców lub opiekunów. W tym dniu wychowawcy przekażą najważniejsze informacje na temat organizacji roku szkolnego. Przekazane zostaną również podręczniki szkolne. Autobusy szkolne dowiozą uczniów do szkoły według harmonogramu dowozów i odwozów, który zostanie umieszczony w najbliższych dniach na stronie internetowej szkoły oraz Urzędu Gminy w Osjakowie.

 

Skip to content