Inauguracja nowego roku szkolnego

Nasza społeczność szkolna rozpoczęła nowy rok pełna energii, nowych sił i planów. Decyzją Rady Gminy Osjaków Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie z dniem 1 września 2017r. zostało włączone do sąsiadującej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych. Uroczyste rozpoczęcie było więc pierwszym spotkaniem w tak poszerzonym składzie. W związku z tym szkoła podstawowa rozpoczęła pracę w roku szkolnym 2017/2018 w licznym gronie: ponad 360 uczniów skupionych w 19 oddziałach, począwszy od oddziału przedszkolnego do klas gimnazjalnych, 41 nauczycieli oraz 12 pracowników obsługi i administracji.
Podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego, która odbyła się w hali sportowej przy ul. Wieluńskiej pani Dyrektor Hanna Kołodziej, serdecznie powitała wszystkich zebranych: wójta Gminy Osjaków p. Jarosława Trojana, przewodniczącą Rady Rodziców p. Iwonę Półgrabię, nowych uczniów klas I, dotychczasowych uczniów szkoły podstawowej, młodzież gimnazjalną oraz wszystkich pracowników i licznie zebranych rodziców. Ten dzień był wyjątkowym przeżyciem dla pierwszoklasistów, którzy zostali szczególnie uroczyście przywitani i mogli osobiście przedstawić się wszystkim zgromadzonym z imienia i nazwiska. W swoim przemówieniu pani Dyrektor przekazała najważniejsze informacje dotyczące organizacji roku szkolnego, mówiła o swoich planach, pomysłach i wyzwaniach, które stawia przed wszystkimi reforma oświaty.
Podczas dzisiejszej uroczystości uczniowie klas gimnazjalnych pożegnali się ze swoim sztandarem. Został on odprowadzony do Izby Tradycji Szkoły. 

Zastępca dyrektora pani Katarzyna Wojcieszek zapoznała uczniów z ich wychowawcami oraz przekazała informacje dotyczące przydziału godzin dydaktycznych dla poszczególnych nauczycieli. Głos zabrał także Wójt Gminy p. Jarosław Trojan, który m.in. życzył uczniom i nauczycielom owocnej pracy i sukcesów w nowym roku szkolnym.
Po części oficjalnej uczniowie wraz z wychowawcami oraz rodzicami udali się do swoich klas.

Dodaj komentarz

Skip to content