Inauguracja nowego roku szkolnego 2022/2023

1 września w hali sportowej przy ul. Wieluńskiej odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego 2022/2023. Uroczystość rozpoczęła pani Dyrektor Hanna Kołodziej, która serdecznie powitała przybyłych gości: Wójta Gminy Osjaków p. Jarosława Trojana, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Waldemara Walasika oraz Przewodniczącą i Wiceprzewodniczącą Rady Rodziców – p. Edytę Tokarek i p. Bogusławę Łaz-Wróbel. Następnie słowa powitania skierowała do uczniów, licznie zebranych rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły. Jednak szczególnie ciepło zwróciła się do najmłodszych – dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas pierwszych. W swoim przemówieniu pani dyrektor mówiła m.in. o swoich planach, pomysłach i wyzwaniach dotyczących pracy szkoły w nowym roku szkolnym.
Zastępca dyrektora pani Katarzyna Wojcieszek zapoznała uczniów z ich wychowawcami oraz przekazała informacje dotyczące przydziału sal lekcyjnych. Głos zabrali także Wójt Gminy p. Jarosław Trojan, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Waldemar Walasik oraz p. Edyta Tokarek, którzy m.in. życzyli uczniom i nauczycielom owocnej pracy i sukcesów wciągu najbliższych dziesięciu miesięcy. Na zakończenie uroczystości odbyły się klasowe spotkania uczniów z wychowawcami, którzy przekazali swoim wychowankom ważne informacje dotyczące nauki w nowym roku szkolnym. Jutro znowu z uśmiechami na twarzy wracamy do szkoły.

Skip to content