Harmonogram zajęć dla uczniów klas 4-8 w systemie hybrydowym w okresie 17-28 maja 2021 r.

Zgodnie z wytycznymi MEN uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie zostają podzieleni na trzy grupy:

I GRUPA – klasy: 4a, 5a, 6a, 6b, 6c

II GRUPA – klasy: 4b, 7a, 7b, 7c

Uczniowie klasy 8a i 8b – nauka zdalna

Uczniowie w/w grup naprzemiennie realizują zajęcia na terenie szkoły bądź zdalnie.

Harmonogram realizacji zajęć na terenie szkoły

17 maja 2021 r. (poniedziałek) – I GRUPA

18 maja 2021 r. (wtorek) – II GRUPA

19 maja 2021 r. (środa) – I GRUPA

20 maja 2021 r. (czwartek) – II GRUPA

21 maja 2021 r. (piątek) – I GRUPA

24 maja 2021 r. (poniedziałek) – II GRUPA

W dniach 25-27 maja 2021 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Uczniowie klas 1-7 w tych dniach nie realizują zajęć lekcyjnych.

28 maja 2021 r. (piątek) – I GRUPA

Dla uczniów, którzy w danym dniu będą realizowali zajęcia na terenie szkoły będzie zapewniona opieka świetlicowa.

Skip to content