Gminny Turniej Wiedzy o Straży Pożarnej

8 lutego 2019r. pod patronatem Urzędu Gminy i Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Osjakowie odbył się w naszej szkole, już po raz siedemnasty, Gminny Turniej Wiedzy o Straży Pożarnej „Młodzież zapobiega pożarom”, który promuje wiedzę na temat działalności służby ratowniczej – straży.
Zakres wiedzy obowiązujący uczestników jest obszerny i obejmuje m.in. przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, organizacje i prowadzenie akcji ratowniczej w czasie walki z pożarem, sprzęt ratowniczo-gaśniczy, instalacje i urządzenia przeciwpożarowe, zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków, lasów, zbiorów, zasady ewakuacji ludzi i mienia, organizacja i zadania OSP oraz organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej w RP.
Do konkursu przystąpiło 35 uczniów (23 z SP w Osjakowie, 12 z SPSK w Drobnicach i Czernicach), którzy do rozwiązania mieli test składający się z 20 (grupa młodsza) i 30 (grupa starsza) pytań. Wszystkim uczestnikom powodzenia życzył Sekretarz Gminy Osjaków – p. Zbigniew Pustkowski i Dyrektor SP im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie – p. Hanna Kołodziej. Nad prawidłowością przeprowadzenia turnieju czuwało jury w składzie:
p. Wiesław Jaskólski – Prezes ZOG ZOSP RP w Osjakowie,
p. Arkadiusz Wojcieszek – Wiceprezes ZOG ZOSP RP w Osjakowie,
p. Sławomir Kaźmierczak – Zastępca Komendanta Gminnego ZOSP RP w Osjakowie,
p. Damian Sobieraj – członek Zarządu ZOSP RP w Osjakowie,
p. Wojciech Zygmunt – pracownik Urzędu Gminy w Osjakowie,
p. Iwona Nowak – nauczyciel SP im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie.
p. Agnieszka Kukuł – pracownik SP im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie,
p. Ireneusz Lamorski – nauczyciel SPSK w Czernicach.
Uczniowie zostali podzieleni na dwie kategorie: klasy IV-VI oraz klasy VII – VIII i III klasa gimnazjalna.
Oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:
Klasy IV-VI
I miejsce – Magdalena Pruchnik SPSK w Drobnicach
II miejsce – Wiktoria Bakowicz SP im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie
III miejsce – Filip Olejnik SP im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie
Klasy VII-VIII i III gimnazjalna
I miejsce – Patryk Wojcieszek SP im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie
II miejsce – Kacper Świat SPSK w Czernicach
III miejsce – Weronika Mateusiak SP im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie
Cenne nagrody książkowe zostały ufundowane przez Urząd Gminy w Osjakowie.

Dodaj komentarz

Skip to content