Gminna uroczystość patriotyczna

27 kwietnia 2018r. w hali sportowej przy ul. Wieluńskiej odbyła się gminna uroczystość patriotyczna z okazji 227 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 73 rocznicy Dnia Zwycięstwa. Akademia została zorganizowana przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Osjakowie. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Piotr Polak – Poseł na Sejm RP, Pan Andrzej Stępień – Starosta Powiatu Wieluńskiego, Pan Jan Książek – Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Pan Franciszek Janus – Prezes Gminnego Koła ZKRPiBWP wraz z członkami Koła, Pani Renata Kostrzycka – Zastępca Wójta Gminy Osjaków, Pan Zbigniew Pustkowski – Sekretarz Gminy Osjaków, Pan Jan Zatwarnicki – Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Osjakowie, Pani Jolanta Niepiekło – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Osjakowie, Pan Waldemar Jabłonka – Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Osjakowie, Komendant Gminny ZOG ZOSP RP w Osjakowie, Radni Rady Gminy w Osjakowie, Sołtysi Gminy Osjaków, Pani Hanna Kołodziej – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie, Pani Katarzyna Wojcieszek – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Osjakowskiej, Pani Anna Przybylska – Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK w Czernicach, Pan Tomasz Cieśla – Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK w Drobnicach, Pani Elżbieta Muszyńska – Dyrektor Publicznego Przedszkola w Osjakowie, Pani Barbara Domagała – Kierownik GBP w Osjakowie, Ks. Michał Rydz – Proboszcz Parafii Chorzyna, Ks. Marcin Kręciwilk – Wikariusz Parafii Osjaków, , przewodniczący, prezesi i kierownicy grup działających na terenie naszej gminy,Pan Leszek Nowak – Prezes GLKS „Warta” Osjaków, emerytowani i czynni pracownicy Urzędu Gminy, Oświaty i Kultury oraz media.
Zwracając się do wszystkich zebranych, historię uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Zwycięstwa przybliżyła Pani Renata Kostrzycka – Zastępca Wójta Gminy Osjaków. Głos zabrali również goście: Pan Piotr Polak – Poseł na Sejm RP, Pan Andrzej Stępień – Starosta Powiatu Wieluńskiego, Pan Jan Książek – Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Żołnierski hołd tym, którzy zginęli oddał w swoim przemówieniu Pan Franciszek Janus – Prezes Gminnego Koła ZKRPiBWP w Osjakowie.
Uroczystość uświetniła swoimi występami młodzież naszej szkoły. Przedstawiony montaż słowno-muzyczny był wymowną lekcją historii. Pani Mirosława Kłobus – Dyrektor GOK w Osjakowie na ręce Pani Dyrektor Hanny Kołodziej złożyła serdeczne podziękowania dla młodzieży za wymowną część artystyczną i nagłośnienie, dla Pani Anety Pierzyny za dekorację sali, dla Pani Ewy Drewicz za oprawę muzyczną oraz dla Pani Iwony Nowak za reżyserię.

 

Dodaj komentarz

Skip to content