Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej – finansowany jest ze środków budżetu państwa otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.
W Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie w budynku przy ul. Wieluńskiej powstanie GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ, dotowany z budżetu państwa na realizację zadania własnego Gminy Osjaków, na podstawie umowy nr 47/2017/960.67 z dnia 06.12.2017r. zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Osjaków. Dotacja finansowa przeznaczona jest na sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Kwota dotacji to 6700,00 zł.

Dodaj komentarz

Skip to content