Feryjne warsztaty ludowe

W ramach innowacji pedagogicznej „Poznaję i kultywuję sztukę ludową regionu w którym mieszkam” w czasie ferii zimowych w GOK-u w Osjakowie odbywały się zajęcia z twórcami ludowymi z naszej gminy. Młodzież pod kierunkiem twórczyń ludowych pani Teresy Nawojskiej i pani Genowefy Borek doskonaliła sztukę wykonywania pająka ze wstążek oraz różnokolorowych kwiatów z bibuły. Uczestnicy zajęć zgłębili tajniki wykonania tych tradycyjnych ozdób ludowych i teraz sami będą mogli je wytwarzać, jak również przekazywać nabyte umiejętności kolejnym osobom.

Skip to content