Erasmus +

Pandemia koronawirusa na świecie skutecznie popsuła plany związane z realizacją programu współpracy międzynarodowej w ramach projektu „English in Modern Times of Fluid Change” – Język angielski w czasach płynnej nowoczesności”. Zaplanowane wizyty nauczycieli oraz uczniów z Portugalii oraz Węgier zostały odwołane, a szkoły zamknięte. 27 listopada 2020 roku odbyło się spotkanie online koordynatorów projektu, które dotyczyło przyszłości naszej współpracy. Partnerzy jednogłośnie ustalili, iż chcą przedłużyć termin realizacji projektu do kwietnia 2022 roku i wyrazili nadzieję, że w przyszłości uda nam się spotkać w rzeczywistości pozbawionej wirusa Covid19.
Pod koniec roku szkolnego 2020/2021, 24 czerwca uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Osjakowie mieli po raz pierwszy okazję sprawdzić swoje umiejętności językowe podczas spotkania online z uczniami i nauczycielami z Portugalii. Spotkanie trwało ok 45 minut i miało na celu zapoznanie uczniów ze sobą oraz przełamanie barier językowych. Uczniowie naszej szkoły oraz ze szkoły partnerskiej przedstawiali się, mówili o sobie kilka słów oraz rozmawiali na temat uczuć związanych z uczestnictwem w projekcie. Wszyscy uczestnicy spotkania byli radośni, szczęśliwi oraz otwarci na nowe doświadczenia kulturowe i językowe. Miejmy nadzieję, iż w nowym roku szkolnym będziemy mogli gościć w naszych progach uczniów i nauczycieli z krajów partnerskich, oraz że nasi uczniowie i nauczyciele będą mogli poszerzyć swoje horyzonty poza granicami naszego kraju.

Skip to content