Egzamin ósmoklasisty 2019

15, 16 i 17 kwietnia 2019 r. po raz pierwszy odbył się w całej Polsce egzamin ósmoklasisty. Egzamin obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I-VIII szkoły podstawowej. W naszej szkole do egzaminu przystąpiło 23 uczniów. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć ten etap edukacji. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Przeprowadzany jest on w formie pisemnej. Uczniowie pisali egzamin z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 14 czerwca 2019 r. Wydanie zaświadczeń i informacji zdającym odbędzie się natomiast 7 dni później – 21 czerwca. Wszystkich uczniom życzymy jak najlepszym wyników i dostania się do wymarzonej szkoły.

Skip to content