Dzień Krajobrazu

20 października obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Krajobrazu. Został on ustanowiony 20 października 2017 r. przez Radę Europy. W tym czasie podpisana została Europejska Konwencja Krajobrazowa, która ma na celu podnoszenie świadomości każdego człowieka w zakresie ważnej roli krajobrazów. Ponadto święto ma podnosić w oczach ludzi wartość krajobrazów i uświadamiać skutki wprowadzanych zmian. Tematem przewodnim tegorocznej edycji Dnia Krajobrazu jest drzewo w krajobrazie. Hasło to podkreśla znaczącą rolę drzew w otaczającym nas świecie. Z tej okazji uczniowie uczęszczający na zajęcia plastyczne „Tworzę przez cały rok” wykonali prace plastyczne pt.: „Drzewo w krajobrazie”. Przed przystąpieniem do pracy dzieci wysłuchały wiersza Leopolda Staffa „Cóż jest piękniejsze, niż wysokie drzewa”. Następnie wykonali prace plastyczne wybraną przez siebie techniką. Na zakończenie uczestnicy odpowiadali na zagadki dotyczące znajomości gatunków drzew. Wszyscy znakomicie poradzili sobie z tym zadaniem.
Podczas zajęć powstały ciekawe i różnorodne prace, które zostały wyeksponowane na gazetce szkolnej.
W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Krajobrazu członkowie koła „Turystyka piesza w szkole” pod opieką p. Anety Pierzyny wybrali się na „spacer krajobrazowy”. Uczniowie mieli okazję poznać najbliższą okolicę, zwracając uwagę na spotykane gatunki drzew. Spacer miał na celu zwrócenie uwagi na konieczność ochrony krajobrazów oraz budowanie wiedzy dotyczącej właściwego zagospodarowania przestrzeni. Pozwoliło to uświadomić dzieciom rolę każdego z nas w ochronie, kształtowaniu, ale też korzystaniu z zasobów dostępnych dla nas na co dzień. Działania te wpłynęły na budowanie odpowiedzialnej społecznie postawy i poczucie więzi lokalnej. Dzieci ucząc się troszczyć o swoją okolicę wyrabiają w sobie dobre nawyki.

Skip to content