Debata historyczna „Patriotyzm to My”

6 listopada 2018r. uczniowie klas III gimnazjalnych zorganizowali debatę historyczną pt. „Patriotyzm to My”. Dyskusja, której podstawowym zadaniem była wymiana myśli na temat postawionej tezy, wprowadziła element zadumy nad przyszłością naszej Ojczyzny. Ponadto celem przedsięwzięcia było przekazanie jego uczestnikom umiejętności prowadzenia debaty, w której tworzeniu logicznej argumentacji towarzyszy otwartość na racje drugiej strony oraz szacunek dla dyskutanta i jego odmiennych poglądów. Młodzi ludzie w sposób niezwykle kreatywny charakteryzowali patriotyzm XXI wieku. Tłem tematu stały się przygotowane przez poszczególne klasy prezentacje multimedialne: „Polskie drogi do wolności…” i „Ojcowie Niepodległości”. Na zakończenie uroczystości wystąpiła Weronika Mateusiak, która zaśpiewała poetycką piosenkę pt. „Ojczyzna”.
W debacie wzięła udział pani dyrektor Hanna Kołodziej oraz nauczyciele: pani Ewa Drewicz i pani Małgorzata Wrzesińska. Nad całością przedsięwzięcia czuwała pani Karolina Kempa.

Dodaj komentarz

Skip to content