Biało-czerwono na lekcjach zdalnych

10 listopada 2020 r. uczniowie klas 4-8 w ramach Dnia Koloru ubrali barwy biało-czerwone. Z racji trwającej trzeci tydzień edukacji zdalnej wychowawcy poszczególnych oddziałów przesłali zrzuty ekranu do Samorządu Uczniowskiego. Na tej podstawie została przeliczona liczba uczniów biorących udział w konkursie. Ponadto każda klasa w trakcie godzin wychowawczych omówiła znaczenie symboli narodowych, scharakteryzowała współczesny patriotyzm. Na lekcjach historii nasi wychowankowie analizowali sylwetki Ojców Niepodległości, grali w historyczny escape room pt. „Drogi do Wolności”. Wszystkie działania miały na celu upamiętnienie 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Mamy nadzieję, że powyższe aktywności obudziły ducha patriotyzmu w uczniach i w należyty sposób uczciły Narodowe Święto Niepodległości.

Skip to content