Bezpieczeństwo uczniów – ważna sprawa

Funkcjonariusze policji z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu po raz kolejny spotkali się 17 listopada 2022 roku z uczniami piątych i szóstych klas naszej szkoły, aby porozmawiać o bezpieczeństwie uczniów w świecie realnym i wirtualnym. W trakcie spotkania policjanci zwrócili uwagę na bezpieczeństwo młodzieży w szkole i poza nią oraz konsekwencje prawne niewłaściwych zachowań, Zapoznali uczniów z procedurami reagowania wobec sprawcy przemocy oraz przytoczyli przepisy odpowiedzialności młodych ludzi za dopuszczenie się czynu karalnego, bądź naruszenie zasad i norm współżycia w społeczeństwie.
W trakcie spotkania omówiony został również temat niewłaściwego korzystania z Internetu i portali społecznościowych oraz związane z tym konsekwencje prawne.

Skip to content