„Balladyna” – piąteczkowe stacje zadaniowe

Uczniowie klasy 8c na zakończenie omawiania „Balladyny” Juliusza Słowackiego wzięli udział w grupowym projekcie z lektury.
Przedsięwzięcie obejmowało pięć stacji zadaniowych za które członkowie grup zdobywali punkty.
Stacja 1 – Coś o utworze.
Stacja 2 – Rozpoznaj motywy/ elementy z lektury.
Stacja 3 – Co wiecie o teatrze?
Stacja 4 – Redagowanie zaproszenia.
Stacja 5 – Zaprezentowanie scenki na podstawie fragmentu utworu zapisanego współczesnym językiem.
Tego typu inicjatywy wpisują się w przygotowania do egzaminu z języka polskiego. Różnorodność metod nauczania przyczynia się do rozwoju kreatywności uczniów oraz skutecznego zapamiętywania treści lektur.
Skip to content