155. rocznica Powstania Styczniowego

26 stycznia 2018r. odbyła się gminna uroczystość z okazji 155. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Obchody tego święta w naszej szkole mają bardzo uroczysty charakter, ponieważ nasza szkoła nosi imię Powstańców Styczniowych. Uroczystość została zorganizowana przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Osjakowie.
Wśród wielu zaproszonych gości był Pan Andrzej Chowis – Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pan Jarosław Trojan – Wójt Gminy Osjaków, Pani Renata Kostrzycka – Zastępca Wójta Gminy Osjaków, Pan Jan Zatwarnicki – Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Osjakowie, Pan Waldemar Jabłonka – Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Osjakowie, Radni Rady Gminy w Osjakowie, mł. bryg. mgr inż. Tomasz Lewiński – Komendant Państwowej Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu, insp. Zbigniew Polek – Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu, Pan Franciszek Janus – Prezes Gminnego Koła ZKRPiBWP wraz z członkami Koła, Pan Wiesław Jaskólski – Przewodniczący ZOG ZOSP RP w Osjakowie, Pani Hanna Kołodziej – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie, Pani Katarzyna Wojcieszek – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie, Pani Anna Przybylska – Dyrektor Katolickich Szkół Podstawowych SPSK w Drobnicach i Czernicach, Pani Elżbieta Muszyńska – Dyrektor Publicznego Przedszkola w Ojakowie, Pani Iwona Czyż – Dyrektor NZOZ „Vitamed”, Pani Emilia Kałuża – Kierownik GOPS w Osjakowie, Pani Barbara Domagała – Kierownik GBP w Osjakowie, Pani Krystyna Nawojska – emerytowana Dyrektor Gminnego GOK w Osjakowie, ks. Marcin Kręciwilk – Wikariusz Parafii Osjaków , Pani Iwona Półgrabia – Przewodnicząca Rady Rodziców, Sołtysi Gminy Osjaków, przewodniczący, prezesi i kierownicy grup działających na terenie naszej gminy: Pani Maria Nowaczyk, Pani Maria Niciejewska, Pani Maria Borek, Pani Krystyna Korytek , Pan Leszek Nowak – Prezes GLKS „Warta” Osjaków, Kierownicy ZPL, emerytowani i czynni pracownicy Urzędu Gminy, Oświaty i Kultury.  Uroczystość uświetniły Poczty Sztandarowe.
Zwracając się do wszystkich zebranych, historię Powstania Styczniowego przybliżył Wójt Gminy Osjaków – Pan Jarosław Trojan. Nawiązał do czasów Polski pod zaborami, podkreślając akt odwagi i desperacji Polaków w drodze do walki o niepodległość. Żołnierski hołd tym, którzy zginęli oddał w swoim przemówieniu Pan Franciszek Janus – Prezes Gminnego Koła ZKRPiBWP w Osjakowie. Podczas uroczystości odczytano również okolicznościowy list od Pana Mieczysława Łuczaka – Prezesa NIK.
Montaż słowno-muzyczny przygotowali uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem p. Piotra Sarowskiego i p. Ewy Drewicz.
Na zakończenie uroczystości delegacja uczniów przemaszerowała na cmentarz w celu złożenia kwiatów i zapalenia znicza na kwaterze Powstańców Styczniowych 1863r.

Dodaj komentarz

Skip to content